Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu  

   obchodní podmínky                             

Nejrychlejší způsob, jak odstoupit od kupní smlouvy, je tento postup:

Pošlete váš záměr na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Do předmětu e-mailu uveďte Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

Do zprávy napište: Odstupuji od kupní smlouvy na základě faktury č. XXX (uveďte číslo faktury, kterou jste obdrželi se zbožím). Peníze mi prosím poukažte zpět na účet č. XX/XX.

Takto odeslaný e-mail si současně i vytiskněte a pošlete spolu se zbožím a kopií faktury na adresu Michal Dvořák - Bemid Computers, Za horou 176, 664 82 Říčany u Brna jako cenný balík nebo spediční službou bez dobírky.

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

Vzorový formulář na odstoupení od kupní smlouvy si můžete stáhnout zde. Po vyplnění jej zašlete elektronicky na Michal Dvořák - Bemid Computers, Za horou 176, 664 82 Říčany u Brna

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1.

Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

1.2.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat Michal Dvořák -  Bemid Computers, Za horou 176, 664 82 Říčany u Brna, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátím Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mi došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsem od vás obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání mnou nabízený).

Pro vrácení plateb použiji stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátím až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2.

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na této adrese Michal Dvořák -  Bemid Computers, Za horou 176, 664 82 Říčany u Brna. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Zákazník (odběratel) odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.